Đối với thiết bị định vị có dây, thì quý khách hàng ưu tiên lắp ở gần nguồn điện của xe, có thể ở trong cốp, để thuận tiện việc kiểm tra và theo dõi thiết bị.

Link tham khảo thêm về thiết bị định vị có dây: https://gpstheodoi.vn/dinh-vi-co-day.html

Còn với thiết bị định vị không dây, thì quý khách chỉ cần gắn vào chỗ nào mà nam châm có thể hút được, bởi vì định vị không dây không cần lắp đặt như định vị có dây.

Link tham khảo các thiết bị định vị có dây: https://gpstheodoi.vn/dinh-vi-khong-day.html